Ukit ng Gustave Doré

Gustave Doré ukit

Saladin!
Saladin!
Yusuf, anak ng Ayyub, ay ipinanganak sa Tikrit sa Tigris of Kurdish pinanggalingan ipinanganak sa Dvin, Armenia antique4. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos ng kanyang kapanganakan, ang kanyang pamilya inilipat Tikrit at nagpunta sa hukuman ng Zengi5, atabeg Mosul. Ang huli appoints gobernador ng Baalbek Ayyub at Shirkuh (tiyuhin ng Saladin) officer sa kanyang armée6.
« < 1 of 40 > »